Kancelaria Głowacki
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U. L 302 z 18.11.2010, str. 1,  ze zm.) 

 

 

Artykuły:

 

Dopuszczenie do składania ofert na aukcjach bez wymogu członkowstwa w giełdzie lub uczestnictwa w rynku wtórnym

 

Składanie ofert w aukcjach uprawnień do emisji CO2 jako nowy rodzaj działalności regulowanej w systemie brytyjskim

 

Efektywne strategie ofertowania na aukcjach uprawnień do emisji CO2

 

 

 

Zmieniony: czwartek, 20 lutego 2014 11:04
 

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.