Kancelaria Głowacki
Frontloading - poważne ryzyko regulacyjne rynku derywatów
środa, 14 maja 2014 09:07

 

Frontloading oznacza, iż bilateralne kontrakty pochodne zawarte po 18 marca 2014 mogą zostać objęte obowiązkiem clearingu przed ich wygaśnięciem.

 

Aby sprawa nie była za prosta, nie jest na dzisiaj wiadome, których kontraktów pochodnych może to dotyczyć, kiedy to ryzyko się zmaterializuje ani które CCP będą upoważnione do clearingu.

 

Zadanie praktyczne do rozwiązania.

  

Przeczytaj cały artykuł…
 
Wykrystalizowała się koncepcja RRM
wtorek, 13 maja 2014 07:40

 

Uczestnicy rynku stoją obecnie wobec wyboru związanego z Rozporządzeniem REMIT, czy we własnym zakresie starać się o uzyskanie statusu tzw. RRM (Registered Reporting Mechanism), czy też skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych w celu raportowania do ACER danych o transakcjach na rynku produktów energetycznych w obrocie hurtowym.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Zakupy jednostek carbon wg wymagań MiFID II
niedziela, 23 marca 2014 14:08

 

Jest już przesądzone, że uprawnienia do emisji staną się instrumentem finansowym pod rządami MiFID II.

Bezpośrednim skutkiem tej zmiany będzie konieczność każdorazowego ustalenia zakresu zastosowania regulacji rynku finansowego do konkretnych transakcji mających za przedmiot jednostki carbon.

 

Dla operatorów instalacji zobowiązanych w systemie handlu emisjami do umarzania uprawnień na pokrycie własnych emisji przewidziano zwolnienie z zastosowania MiFID, aby pozostać w zakresie zwolnienia tacy operatorzy instalacji nie mogą jednakże świadczyć usług inwestycyjnych ani stosować technik handlowych wykorzystujących algorytmy o wysokiej częstotliwości (high frequency algorithmic trading technique).

 

Przewidziano również odrębne zwolnienie dla obrotu dokonywanego na własny rachunek lub świadczenia innych usług inwestycyjnych w zakresie uprawnień do emisji, gdy działalność ta ma charakter działalności "pomocniczej". W tym ostatnim przypadku wymagana będzie coroczna notyfikacja do organu nadzoru finansowego.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
EMIR zmusza do wyodrębnienia portfeli
niedziela, 16 marca 2014 21:05

 

Rozporządzenie EMIR wymusza ścisłe wyodrębnienie w spółkach portfeli tradingowych (spekulacyjnych) oraz hedgingowych oraz przestrzeganie związanych z tym procedur zarządzania ryzykiem.

 

Czytaj więcej...

 

 
Powstała alternatywa dla publikacji informacji REMIT na własnej stronie internetowej
niedziela, 09 marca 2014 12:16

 

TGE utworzyła Giełdową Platformę Informacyjną (GPI) dla publikacji informacji REMIT.

Kluczowy dla rynku jest fakt, iż TGE ubiega się także o status RIS oraz RRM.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Towarowe kontrakty forward rozliczane przez dostawę - bałagan w regulacjach UE
niedziela, 13 kwietnia 2014 16:10

 

Czy towarowe kontrakty forward rozliczane przez dostawę zawierane w alternatywnym systemie obrotu (tzw. MTF) są instrumentami finansowymi?

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Autoryzacja pierwszego europejskiego CCP nie obejmuje uprawnień do emisji
sobota, 22 marca 2014 12:10

 

Autoryzacja przez szwedzki organ nadzoru finansowego Finansinspektionen na podstawie Rozporządzenia EMIR w dniu 18 marca 2014 r. Nasdaq OMX Clearing AB jako pierwszego w Unii Europejskiej partnera centralnego (CCP - central counterparty) w ograniczony sposób wpływa na rynek carbon ponieważ zakres autoryzacji nie obejmuje derywatów towarowych.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Rezerwa Stabilizacyjna Rynku EU ETS - będą efekty uboczne

 

Komisja Europejska twierdzi, iż Rezerwa Stabilizacyjna Rynku EU ETS (Market Stability Reserve) rozwiąże problem nadwyżki strukturalnej uprawnień do emisji, która wystąpiła na rynku, jak również poprawi odporność systemu na zaburzenia w sposób automatyczny regulując ilość uprawnień kierowanych na aukcje.

 

Jednakże działanie Rezerwy oparte jest jedynie o ilość uprawnień w obrocie, co wydaje się zasadniczym mankamentem.

 

 

Zmieniony: czwartek, 13 marca 2014 22:23
Przeczytaj cały artykuł…
 
Rejestracja uczestników rynku wg REMIT

 

Zawieranie transakcji na hurtowym rynku energii bez naruszania art. 9 REMIT będzie możliwe dla uczestników rynku tylko pod warunkiem złożenia kompletnych formularzy rejestracyjnych w URE.

 

Kod rejestracyjny wydawany podczas takiej rejestracji przez ACER stanie się "dowodem osobistym" podmiotu na hurtowym rynku energii, nie będzie jednak żadną formą licencji ani autoryzacji.

 

Zmieniony: środa, 05 sierpnia 2015 16:28
Przeczytaj cały artykuł…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 21

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.