Ustawa o handlu emisjami

 

Dyrektywa EU ETS do polskiego porządku prawnego została implementowana przepisami:

 

- ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664.), a następnie

 

- ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.).

 

Uchwalenie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. spowodowane było przede wszystkim objęciem systemem sektora lotniczego i emisji CO2 powstałych w trakcie wykonywanych operacji lotniczych (implementacja dyrektywy 2008/101/WE). W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zostały ponadto częściowo wprowadzone regulacje dotyczące przydziału uprawnień do emisji w trzecim okresie rozliczeniowym 2013–2020.

 

W celu pełnej transpozycji przepisów dyrektywy 2009/29/WE a także zapewnienia wykonania decyzji i rozporządzeń Komisji Europejskiej wprowadzających nowe zasady wprowadzających nowe zasady działania systemu została uchwalona nowa ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

 

Zmieniony: poniedziałek, 20 lipca 2015 22:30
 

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.