Kancelaria Głowacki
Banking i borrowing w projektach nowych ustaw Waxman – Markey i Boxer - Kerry w Stanach Zjednoczonych
piątek, 09 października 2009 12:23Banking i borrowing w odniesieniu do uprawnień do emisji (EUA) jest przewidziany – jak wiadomo - w EU ETS.

 

Warto odnotować, iż takie możliwości są również uwzględnione w nowych projektach ustaw mających na celu utworzenie systemu handlu emisjami w Stanach Zjednoczonych (tzw. ustawy Waxman – Markey oraz Boxer – Kerry).

 

Ustawy te proponują również interesującą możliwość – nie przewidzianą w Dyrektywie 2003/87/WE – „borrowing with interest” (pożyczki uprawnień z przyszłych okresów wraz z zapłatą "odsetek").

 

 

Stosownie do projektu ustawy Boxer – Kerry banking polega na tym, że uprawnienie do emisji może być użyte w celu spełnienia wymagań systemu nie tylko w roku wydania uprawnienia lecz również w każdym kolejnym – w stosunku do roku wydania uprawnienia - roku kalendarzowym.

 

Borrowing natomiast jest użyciem uprawnienia w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok wydania uprawnienia.

 

Jak jest w UE

 

Odnośnie bankingu w Unii Europejskiej, to w systemie regulowanym Dyrektywą 2003/87/WE już przesądzono, iż EUA z drugiego okresu rozliczeniowego mogą być używane nie tylko w roku wydania uprawnienia i w każdym z kolejnych lat II okresu rozliczeniowego ale również w III okresie rozliczeniowym.

Tak więc – kierując się celem stabilności systemu handlu - określono perspektywę aż do roku 2020 (pomijam w tym miejscu ułomności polskiej ustawy w tym zakresie – patrz na ten temat odrębne analizy: banking i borrowing).

 

Natomiast borrowing w praktyce EU ETS wykorzystuje fakt określenia terminów:


- rozliczenia uprawnień na 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni oraz


- wydania uprawnień na dany rok do 28 lutego tego roku.

 

Takie ułożenie „harmonogramu” umożliwia pokrycie np. emisji za 2009 r. przydziałem za 2010 otrzymanym do 28 lutego 2010 r.

  

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.