Kancelaria Głowacki
Kontrahent niefinansowy + (powyżej progu clearingu)
Słownik rynku energii

 

Kontrahentem niefinansowym "+" (powyżej progu clearingu) jest Kontrahent w rozumieniu regulacji EMIR, którego otwarte pozycje przekroczą wartość progu clearingu czyli:
(a) 1 miliard EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów kredytowych OTC;
(b) 1 miliard EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów kapitałowych OTC;
(c) 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów opartych o stopę procentową OTC;
(d) 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów opartych o waluty;
(e) 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów towarowych I innych pochodnych niewymienionych w punktach (a) – (d).

Kontrahent niefinansowy "+" (powyżej progu clearingu) jest też często określany jako "NFC+".

 

Zmieniony: czwartek, 06 marca 2014 09:30
 

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.