Kancelaria Głowacki
Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia
Kwalifikacja przychodów ze zbycia praw majątkowych ze świadectw pochodzenia na gruncie podatku dochodowego - czy Skarb Państwa powinien zapłacić podatnikom odszkodowanie i zwrócić nienależnie pobrany podatek?
piątek, 04 grudnia 2009 22:11

 

Warto zwrócić uwagę, iż w Dzienniku Ustaw Nr 201 poz. 1541 z dnia 30 listopada 2009 r.  ukazała się ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która zmienia dotychczasowy sposób opodatkowywania przychodów ze zbycia praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (tzw. zielone i czerwone certyfikaty).

 

Przychody te będą teraz kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej a nie – jak chciały niektóre urzędy skarbowe – jako przychody ze sprzedaży instrumentów finansowych określonych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Tymczasem ustawodawca nie zauważył, iż niedawno została zmieniona sama ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (patrz: ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2009 Nr 165, poz. 1316) i zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ogóle nie była potrzebna, bo oczekiwany skutek polegający na wykluczeniu możliwości kwalifikacji praw majątkowych ze świadectw pochodzenia jako instrumentu finansowego nastąpił już z mocy tej pierwszej nowelizacji.


Zważywszy, że nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. (i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia), natomiast nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi weszła w życie w dniu 21 października 2009 r., okres pomiędzy tymi dwoma datami może być źródłem sporów fiskusa z podatnikami.


Wydaje się na pierwszy rzut oka, że chodzi tylko o niecałe 3 miesiące. Jednak biorąc pod uwagę, iż Polska z opóźnieniem implementowała Dyrektywę Mifid a zmiana definicji instrumentów finansowych wynikała już z samej Dyrektywy, Skarb Państwa może być narażony na roszczenia odszkodowawcze podatników i zwrot nienależnie zapłaconego podatku także za okres wcześniejszy (postanowienia Dyrektywy MiFID powinny były zostać implementowane do krajowych porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej do dnia 31 stycznia 2007 r.).

 

Przeczytaj cały artykuł…
 


Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.