Użytkowniczka Portalu postawiła pozornie proste pytanie dotyczące art. 10c dyrektywy 2003/87/WE i możliwości przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej.

 

Czy wspomniane 70% darmowych uprawnień należy się:

-  wszystkim wytwórcom energii elektrycznej, którzy funkcjonowali przed 31.12.2008 lub przed ta datą rozpoczynali inwestycje,

- czy też tylko tym, których inwestycje wykazane będą  w krajowym planie inwestycji?

 

 

Art. 27 Dyrektywy EUETS pozwala na wyłączenie małych instalacji i szpitali z systemu handlu emisjami od 2013 r. Aby dać tym podmiotom szansę na uniknięcie związanych z udziałem w EUETS obciążeń biurokratycznych i kosztów, rząd musiałby działać szybko. Inne państwa członkowskie już to robią.

W zakresie szczegółowych wymogów opcji z art. 27 Dyrektywy 2003/87/WE jest też kilka dylematów interpretacyjnych.

 


Rozszerzony zakres Dyrektywy 2003/87/WE oraz rezygnacja z KPRU to istotne cechy znowelizowanego w III okresie rozliczeniowym systemu handlu emisjami. Oba parametry wymuszają jednak konieczność pilnego – jeszcze w 2009 r. – wdrożenia przepisów implementujących Dyrektywę do krajowego porządku prawnego.

Załączniki:
Pobierz plik (Pierwszy etap implementacji zmienionej dyrektywy o handlu emisjami – uwarunkowan)Pierwszy etap implementacji zmienionej dyrektywy o handlu emisjami[Pierwszy etap implementacji zmienionej dyrektywy o handlu emisjami – uwarunkowania prawne krajowych zadań legislacyjnych na 2009 r.]202 kB