Księgi, podatki
Handel spot EUA instrumentem finansowym (w Rumunii)
piątek, 26 lutego 2010 12:25

Zwolnienie obrotu EUA z podatku VAT przy jednoczesnym utrzymaniu prawa do potrącenia kosztów powiązanych jest obecnie kluczowym czynnikiem utrzymania spójności rynku uprawnień do emisji CO2 w skali UE.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Aktualne zasady opodatkowania VAT zbywania uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej
czwartek, 08 października 2009 17:03


Jaka jest aktualna sytuacja w Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zbycia uprawnień do emisji CO2? Odpowiedź na to pytanie jest złożona.

 

Jeszcze na początku czerwca uwarunkowania w tym zakresie były dość jasne (o ile kwestie podatkowe w ogóle mogą być za takie uznane), tym niemniej latem tego roku Francja, Holandia i Wielka Brytania – bez jakiegokolwiek wyprzedzenia, w zasadzie z dnia na dzień - wprowadziły diametralne zmiany (odmienne w każdym z tych krajów). Przyczyną – jak wiadomo – było zjawisko zwane „carousel fraud”.

 

Aby obraz sytuacji był pełniejszy, należy dodać, iż niedawno również Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje dotyczące ww. kwestii – oczywiście różnią się one od każdego z dotychczas stosowanych wariantów.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Czy uprawnienia do emisji CO2 są aktywem trwałym – uwagi na gruncie art. 5a – 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
czwartek, 14 maja 2009 20:18


Planowane na rok 2010 wydanie Standardu Finansowego IFRS (International Financial Reporting Standard) dotyczącego uprawnień do emisji CO2 wyjaśni wątpliwości w zakresie stosowania art. 5a – 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Księgowanie uprawnień do emisji CO2 w niemieckich spółkach niepublicznych
czwartek, 14 maja 2009 09:51


Emisje CO2 są nieustającym problemem dla służb księgowych – nie tylko w spółkach publicznych (gdzie stosowane muszą być międzynarodowe standardy rachunkowości) ale również w tych, których akcje nie są przedmiotem obrotu giełdowego. Warto przyjrzeć się, jak problem ten jest rozwiązywany w Niemczech.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Miejsce świadczenia usługi w odniesieniu do sprzedaży EUA w rozumieniu przepisów ustawy o VAT
piątek, 17 kwietnia 2009 15:28

W przypadku sprzedaży przez polskie podmioty gospodarcze uprawnień do emisji CO2 na rzecz nabywcy z innego kraju Wspólnoty Europejskiej po stronie polskiego podmiotu nie powstanie obowiązek naliczenia podatku VAT w Polsce, natomiast zagraniczny podatek VAT sam nalicza sobie nabywca (reverse charging mechanism).

Przeczytaj cały artykuł…
 


Reklamy

Szukaj

English version

English version of our articles
Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Sprawdź na www.emissions-euets.com

Copyright © 2009 - 2017 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.