Kancelaria Głowacki
Standardy Umowne
Wybrane zagadnienia związane z wymogami uczestnictwa w Rynku Towarowym GPW
środa, 22 lutego 2012 17:59

Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie analizy regulaminów rynku obrotu towarami giełdowymi organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (POEE GPW), zwrócenie uwagi na niektóre, wybrane obowiązki wynikające z ewentualnego przystąpienia do wskazanego rynku a także odpowiednią alokację przez podmiot starający się o uczestnictwo w Giełdzie obowiązków i odpowiedzialności związanych z przystąpieniem do Rynku Towarowego GPW w niezbędnych procedurach wewnętrznych.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Stopniowe otwieranie rejestrów po blokadzie – wpływ na umowę IETA
niedziela, 06 lutego 2011 19:46


Stopniowe otwieranie rejestrów – co aktualnie ma miejsce – może zmienić kwalifikację prawną, ze zdarzenia o charakterze ogólnym i dotyczącym wszystkich rejestrów (Przypadek Zawieszenia) na zdarzenie dotyczące poszczególnych rejestrów (Siła Wyższa).

Taka zmiana oznaczałaby z kolei wprowadzenie terminu 9 dni roboczych, po upływie których druga strona umowy miałaby prawo do odstąpienia od umowy.


Przeczytaj cały artykuł…
 
Odrzucenie KPRU II a zobowiązania z umowy IETA
piątek, 18 grudnia 2009 13:44


Jak zmiana przepisów prawa skutkująca brakiem możliwości transferu EUA wpływa na zobowiązania z umowy IETA? O ile ta niemożliwość świadczenia powstała po zawarciu umowy i dotyka tylko jednej ze stron, druga strona umowy uprawniona jest do odszkodowania.

Regulacja taka w zasadzie zrównuje w tym przypadku skutki tzw. Illegality oraz Event of Default. Warto o tym pamiętać i się odpowiednio zabezpieczyć, bowiem jest to rozwiązanie odmienne od przewidzianego np. w art. 495 polskiego kodeksu cywilnego. M.in. ze względu na to, iż ryzyko regulacji prawnych na rynku emisji jest znacznie większe niż na innych rynkach. I nie chodzi tu tylko o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. odrzucającą polski KPRU II.

 


Subscribe
Przeczytaj cały artykuł…
 
Koncepcja „Przypadku Zawieszenia” (Suspension Event) jako sposób zarządzania nowymi ryzykami II Okresu Rozliczeniowego
wtorek, 28 lipca 2009 13:49

Awaria ITL, przekroczenie CPR czy tzw. Eligibility Criteria są zdarzeniami, które mogą spowodować niewykonanie zobowiązań w zakresie handlu emisjami.

Są to zdarzenia niezależne od stron umowy, nie mieszczą się jednak na ogół w umownych klauzulach siły wyższej.

W artykule omawiamy sposoby wypracowane przez sektor handlu emisjami mające na celu zarządzanie ryzykiem wynikającym z ewentualności wystąpienia powyższych zdarzeń.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Wskazanie rachunku w rejestrze uprawnień do emisji CO2, poszczególne opcje decyzyjne i ich skutki prawne, wg standardu EFET Allowances Appendix
środa, 22 lipca 2009 13:06


Jaki skutek prawny wywołuje wskazanie konkretnego rachunku w umowie sprzedaży uprawnień do emisji CO2? Czy można nie wskazać rachunku i dysponować swobodą jego wyboru w późniejszym terminie? Czy jest opłacalne posiadanie oraz wskazanie w umowie kilku rachunków?


Poszczególne opcje decyzyjne i ich skutki prawne ujęliśmy w formie tabelarycznego zastawienia.

Przeczytaj cały artykuł…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.