Kancelaria Głowacki
CCR (Carbon Capture Readiness) – ekonomiczna wykonalność CCS (I)
sobota, 19 lutego 2011 14:22


Każdy wie, że CCS nie jest jeszcze „samofinansujące” pod względem ekonomicznym. O co więc chodzi w wymogu zawartym w dyrektywach CCS, LCP oraz IED, aby nowe jednostki spalania przeprowadziły „analizę ekonomicznej wykonalności” budowy instalacji wychwytującej CO2?


Przeczytaj cały artykuł…
 
Stopniowe otwieranie rejestrów po blokadzie – wpływ na umowę IETA
niedziela, 06 lutego 2011 19:46


Stopniowe otwieranie rejestrów – co aktualnie ma miejsce – może zmienić kwalifikację prawną, ze zdarzenia o charakterze ogólnym i dotyczącym wszystkich rejestrów (Przypadek Zawieszenia) na zdarzenie dotyczące poszczególnych rejestrów (Siła Wyższa).

Taka zmiana oznaczałaby z kolei wprowadzenie terminu 9 dni roboczych, po upływie których druga strona umowy miałaby prawo do odstąpienia od umowy.


Przeczytaj cały artykuł…
 
Nieszczęsny art. 11a ust. 9 (Dyrektywy 2003/87/WE)
poniedziałek, 27 września 2010 19:42


Podmiotom zajmującym się obrotem jednostkami CER i ERU sugeruję bliżej zainteresować się artykułem 11a ust. 9 Dyrektywy jw. Oczywiście ci bardziej biegli zrobili to już dawno.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Zakup uprawnień do emisji tlenków siarki i azotu nie będzie kosztem operacyjnym
poniedziałek, 16 sierpnia 2010 19:18


Również projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania ingeruje w zasady rozliczania kosztów osieroconych.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Mechanizmy Protokołu z Kyoto po 2012 – już wiadomo, że nic nie wiadomo (1)
piątek, 30 lipca 2010 11:54


Zasadniczą częścią Protokołu z Kyoto jest Załącznik B określający dla każdego Państwa (Strony wymienionej w załączniku I do Konwencji) ilościowe zobowiązania do ograniczenia i redukcji emisji. Tak więc aczkolwiek Protokół z Kyoto zasadniczo i formalnie obowiązuje na czas nieokreślony, to konkretne limity zobowiązań do redukcji emisji zawarte w Załączniku B dotyczą tylko I okresu rozliczeniowego, czyli okresu od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r.

Zatem o ile Strony się nie porozumieją w odpowiednim terminie (a jest to coraz bardziej realne) będziemy mieli do czynienia z ciekawą prawnie sytuacją, gdzie Protokół z Kyoto od 1 stycznia 2013 r. formalnie obowiązuje lecz nie zawiera limitów redukcji.


Przeczytaj cały artykuł…
 
Grupa bilansowa w projekcie ustawy o handlu emisjami SO2 i NOx
piątek, 22 października 2010 14:55


W projekcie ustawy o o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania pojawia się szczególna konstrukcja prawna jak grupa bilansująca. Ustawa wg aktualnego projektu miałaby wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2011 r. (pierwszym rokiem sprawozdawczym będzie 2010) zatem operatorzy instalacji mogą zadawać sobie pytanie, czy warto rozważać utworzenie takiej grupy i jakie korzyści, ewentualnie mankamenty, mogą się z tym wiązać.

Oczywiście analizuję w tym miejscu jedynie projekt ustawy, wg informacji na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska skierowany 11 sierpnia 2010 r. na Komitet Stały Rady Ministrów.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Kumulacja systemów wsparcia dla współspalania biomasy przez źródła kogeneracyjne
sobota, 21 sierpnia 2010 19:08

 

Współspalanie biomasy przez źródła kogeneracyjne w Wielkiej Brytanii skutkuje tzw. „zwyżką kogeneracyjną” tj. źródło otrzymuje dodatkowe 0,5 zielonego certyfikatu w porównaniu do współspalania biomasy bez kogeneracji. Tak więc w wyniku współspalania źródło kogeneracyjne w systemie brytyjskim otrzymuje w sumie 2 zielone certyfikaty za każdą MWh wytworzonej energii.

W Polsce, jak wiadomo, Prezes URE 31 maja 2007 r. wydał komunikat, w którym uznał, iż brak jest możliwości równoczesnego uzyskiwania zielonego i czerwonego certyfikatu za tę samą ilość wytworzonej energii elektrycznej. Nowela Prawa energetycznego z 2010 r. rozwiązała jednak tę sprawę po myśli źródeł kogeneracyjnych (art. 9e ust. 1a).

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Koszty zakupu EUA nie będą rozliczane w „kosztach osieroconych” – wg projektu ustawy z dnia 22 lipca
piątek, 13 sierpnia 2010 16:37

Projekt ustawy (wersja z dnia 22 lipca 2010 r.) o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych skierowany w dniu 11 sierpnia 2010 r. pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów dodaje ważny zapis dla wytwórców energii elektrycznej objętych systemem rozliczania kosztów osieroconych.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Kilka podstawowych informacji o przyszłych aukcjach uprawnień do emisji CO2 – ile platform powstanie
sobota, 24 lipca 2010 19:49


Prawdopodobne jest, iż złożenia systemu aukcyjnego wyrażone w projekcie rozporządzenia przyjętego przez Komisję Europejską nie ulegną już zmianie.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 21

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.