Kancelaria Głowacki
Charakter prawny uprawnień do emisji – Komisja Europejska pomaga chronić się przed oszustami
środa, 21 grudnia 2011 10:43


Weszły w życie zmiany rozporządzenia rejestrowego uprawnień do emisji, które w znacznym stopniu ograniczają ryzyko podważania tytułu prawnego do uprawnień, które zostały przetransferowane na rachunek nabywcy.

Dotychczas ta ochrona była znacznie słabsza a przepisy nie chroniły transakcji w wystarczającym stopniu, co znalazło odzwierciedlenie w problemach prawnych, jakie wynikły po kradzieżach jednostek z rejestrów i późniejszym znacznym ograniczeniu obrotów na rynku spot EU ETS.

 

Wskazane regulacje będą mieć fundamentalne praktyczne znaczenie dla rozwoju  obrotu uprawnieniami emisyjnymi.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Licencja europejska na hurtowy handel energią, licencja MiFID czy rejestracja na podstawie rozporządzenia REMIT – pole do analiz dla firm obrotu
poniedziałek, 12 grudnia 2011 05:35

 

Szykuje się gruntowna reforma systemu licencjonowania uczestników hurtowego handlu energią. Oprócz standardowej rejestracji na podstawie rozporządzenia REMiT firmy aktywne na tym rynku będą dysponować także marginesem decyzyjnym umożliwiającym wybór reżimu regulacyjnego w zależności od planowanego zakresu działalności.

 

Firmy pozostające poza licencją MiFID będą musiały na bieżąco nadzorować zakres zwolnień zawartych w dyrektywie MiFID (aktualnie podlegają one rewizji w ramach procedury tzw. MiFID II oraz MiFIR) oraz charakter zawieranych na hurtowym rynku energii kontraktów, aby nie narazić się na zarzut świadczenia usług finansowych bez odpowiedniego zezwolenia.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Europejski Bank Inwestycyjny jest gotowy do spieniężenia uprawnień do emisji trzeciego okresu rozliczeniowego z tzw. Rezerwy NER 300
poniedziałek, 28 listopada 2011 05:12

 

EBI deklaruje, iż nie ma określonej strategii i docelowej ceny w prowadzonym procesie monetyzacji uprawnień do emisji trzeciego okresu rozliczeniowego z tzw. rezerwy NER 300. Celem Banku jest zminimalizowanie wpływu tego procesu na rynek EUA. Czy te założenia się spełnią, wobec napływu na rynek w ciągu najbliższych 10 miesięcy dodatkowych 20 milionów uprawnień trzeciego okresu rozliczeniowego miesięcznie, okaże się wkrótce.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Korekty ex post bez podstawy prawnej?
piątek, 04 listopada 2011 12:02


Istnieją poważne wątpliwości w zakresie dopuszczalności przyjęcia, iż przywołana w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, poddanego konsultacjom społecznym, zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia KPRU na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (w istotny sposób zmieniającego przydziały uprawnień do emisji CO2 w roku 2012 dla instalacji) podstawa prawna jest wystarczająca dla zmiany przydziałów w trakcie trwania  okresu rozliczeniowego.

 


Subscribe
Przeczytaj cały artykuł…
 
Kto przestał emitować (nawet tymczasowo) zwraca EUA
poniedziałek, 13 czerwca 2011 06:00

 

Stosownie do art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych organ właściwy do wydania zezwolenia stwierdza wygaśnięcie zezwolenia, w przypadku gdy instalacja objęta systemem przestała spełniać przesłanki objęcia systemem lub gdy wielkość emisji określona w raporcie weryfikacyjnym, w poprzednim roku okresu rozliczeniowego wyniosła zero.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Ograniczenia jakościowe wykorzystania CER, banking jednostek CER i ERU i pozostałe zasady wykorzystania jednostek Kyoto od 2013 r.
sobota, 03 grudnia 2011 20:42


Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym dokonała kilku odważnych interpretacji dotyczących dotychczas niejasnych kwestii związanych ze statusem jednostek CER i ERU w Europejskim Systemie Handlu Emisjami po 2012 r.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Radykalne przyśpieszenie polityki klimatycznej UE
wtorek, 15 listopada 2011 15:09

 

Decydenci gospodarczy w Polsce powinni zwrócić szczególną uwagę na projekt opinii Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie planu działania na rzecz wprowadzenia gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych do 2050 r. (kod dokumentu 2011/2095(INI)). Sporządzony przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej Chrisa Davies projekt uchwały Parlamentu Europejskiego zawiera zupełnie rewolucyjne propozycje.

 

Odnośnie EU ETS projekt raportu stwierdza, iż cena uprawnień do emisji jest aktualnie znacznie poniżej tego co pierwotnie zakładano oraz że nie stanowi zachęty dla niezbędnych inwestycji, proponuje się zatem aby dokonać rekalibracji EU ETS przed rozpoczęciem trzeciej fazy handlu (a zatem od 2013 r.) poprzez ograniczenie liczby dostępnych uprawnień w celu wytworzenia popytu.

 

W innych obszarach projekt raportu proponuje m.in. modyfikację 1,74 % rocznego linearnego współczynnika redukcji, wprowadzenie minimalnej ceny uprawnień do emisji w aukcjach, redukcję gazów cieplarnianych emitowanych przez rolnictwo, wprowadzenie limitów czasowych dla pracy elektrowni emitujących powyżej 100g CO2/kWh oraz wprowadzenie regulacji importowych wymagających od importerów produktów w sektorach objętych tzw. carbon leakage zakupu uprawnień do emisji.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Info – określenie wymiaru oraz wejścia w życie obowiązku w zakresie fioletowych certyfikatów, kwalifikacja biomasy z palmy olejowca gwinejskiego i pozostałe istotne branżowe nowości prawne
poniedziałek, 10 października 2011 05:21


Przegląd branżowych nowości prawnych z ostatniego okresu.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Przenoszenie uprawnień do emisji na następny okres rozliczeniowy (banking) wg nowej ustawy o handlu emisjami
czwartek, 09 czerwca 2011 19:36

 

Nowa ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych definitywnie kończy byt prawny chybionych regulacji z dotychczasowych artykułów 28 oraz 47 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784 ze zm.).

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 21

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.