Kancelaria Głowacki
Plotki w praktycznym stosowaniu REMIT
poniedziałek, 07 maja 2012 11:16

 

Wydaje się, iż występują podstawy dla stosowania niektórych wytycznych regulacyjnych wypracowanych na gruncie nadużyć rynkowych w obszarze rynku instrumentów finansowych  także do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym. Takim przykładem mogą być wypracowane na gruncie dyrektywy MAD (Market Abuse Directive 2003/6/WE) standardy postępowania z pojawiającymi się na rynku plotkami dotyczącymi informacji wewnętrznych.

 

Wskazane uwarunkowania mogą być także istotne dla emitentów gazów cieplarnianych a to z uwagi na wzajemne powiązanie rynków oraz trendów cenowych energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2 a także przyszłe potencjalne objęcie uprawnień do emisji regulacjami rynku finansowego (projekt MiFID II).

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Procedury rejestracyjne REMIT – wymagania w zakresie ujawnienia struktury kapitałowej
wtorek, 01 maja 2012 15:24

 

Mówiąc o wymogach rejestracyjnych REMIT należy mieć na uwadze, iż uczestnicy rynku podlegający REMIT nie będą uprawnieni do prowadzenia obrotu energią, dopóki nie dopełnią tych obowiązków. Tak więc wskazane procedury mogą potencjalnie stanowić pewną barierę rynkową.

Ponadto istotne jest, iż ze względu na obowiązek aktualizacji danych rejestracja nie będzie zdarzeniem jednorazowym lecz raczej procesem ciągłym.

Z praktycznego punktu widzenia konieczne jest zatem, aby uczestnicy rynku energii podlegający REMIT wdrożyli zawczasu odpowiednie procedury zapewniające właściwe i terminowe wypełnienie obowiązków rejestracyjnych, jak również zgłaszanie danych aktualizacyjnych.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Składanie ofert w aukcjach uprawnień do emisji CO2 jako nowy rodzaj działalności regulowanej w systemie brytyjskim
poniedziałek, 09 kwietnia 2012 13:53

 

W systemie brytyjskim są dwa przypadki, w których podmiot musi uzyskać zezwolenie nadzoru finansowego aby brać udział aukcjach uprawnień do emisji i czyniąc to nie podlegać regulacjom rynku finansowego (dyrektywy MiFID - 2004/39/WE):

- pierwszy to sytuacja gdzie firma spełnia wymagania zwolnienia przewidzianego w artykule 2 ustęp 1 lit. i dyrektywy MiFID i bierze udział aukcji w odniesieniu do obu typów produktów aukcyjnych tj. dwudniowego kontraktu na rynku kasowym (two-day spot) i pięciodniowego kontraktu terminowego typu future (five-day future) na własny rachunek albo na rzecz klientów korzystających z usług świadczonych przez tę firmę w ramach podstawowej działalności, o ile czynności te mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu działalności,


- druga z ww. sytuacji ma miejsce gdy przedsiębiorstwo inwestycyjne działające na podstawie zezwolenia brytyjskiego nadzoru finansowego (FSA) zgodnie z dyrektywą MiFID lub instytucja kredytowa autoryzowana przez FSA na podstawie dyrektywy bankowej 2006/48/EC działając na rzecz swoich klientów bierze udział w aukcji kontraktów dwudniowych na rynku kasowym (spot).

Zmiany rozporządzenia o aukcjach dokonane rozporządzeniem Komisji nr 1210/2011 z 23 listopada 2011 usunęły wymóg zezwolenia dla przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz instytucji kredytowych składających ofertę w aukcjach na dwudniowe kontrakty na rynku kasowym (two-days spot) na własny rachunek. Stosownie do powyższego, takie czynności nie są objęte zakresem proponowanej nowej działalności regulowanej.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Przepisy przejściowe i derogacje w projekcie kodeksu sieciowego ENTSO-E w sprawie wymagań w zakresie przyłączania do sieci wytwórców energii elektrycznej
sobota, 24 marca 2012 14:46


Jednostki wytwórcze niespełniające wymagań Kodeksu Sieciowego mają możliwość wnioskowania o derogację w dwunastomiesięcznym terminie od daty, w której dany wymóg stał się obowiązujący.

Jeżeli w ww. dwunastomiesięcznym terminie odpowiedni wniosek nie zostanie złożony,  operator sieci będzie mógł odmówić zgody na dalsze funkcjonowanie jednostki wytwórczej.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Nazajutrz po polskim veto w sprawie Mapy Drogowej – bez konstruktywnych propozycji się nie obejdzie
czwartek, 15 marca 2012 11:33


Aby polskie weto w sprawie projektu Mapy Drogowej dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050 r. było konstruktywne powinno być obudowane alternatywnymi propozycjami zabezpieczającymi interes polskiej gospodarki a jednocześnie trudnymi do odrzucenia przez drugą stronę w świetle jej dotychczasowej argumentacji (przynajmniej tej medialnej).

 

Czy to jest możliwe bez wywracania Mapy Drogowej, od której przecież pozostałe 26 państw członkowskich UE nie odstąpi, tylko dlatego, że Mapa się w Polsce nie podoba? Otóż takie możliwości istnieją i w zasadzie to dziwne jest tylko to, dlaczego do tej pory nikt takich rozwiązań w ogóle nie rozważa.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Sporne postanowienia dotyczące zabezpieczeń w regulacyjnych standardach technicznych projektu rozporządzenia EMIR
czwartek, 19 kwietnia 2012 19:41

 

Zakończone niedawno konsultacje w sprawie projektu standardów technicznych dotyczących technik zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych na rynku OTC (w obrocie pozagiełdowym) nie podlegających centralnemu clearingowi, przeprowadzone przez europejskie agencje nadzorujące rynek finansowy (ESMA, EBA i EiOPA) ujawniły poważne rozbieżności pomiędzy poglądami uczestników rynku (szczególnie tych zajmujących się przede wszystkim obrotem towarowym) z jednej strony a oczekiwaniami i zamierzeniami finansowych organów regulacyjnych z drugiej.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Nowe elektrownie węglowe bez CCS zakazane w Stanach Zjednoczonych
poniedziałek, 02 kwietnia 2012 05:23

 

Poniżej sygnalizacja podstawowych parametrów nowego standardu środowiskowego dla elektrowni węglowych w Stanach Zjednoczonych, opublikowanego przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA).

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Jak zmienia się alokacja uprawnień do emisji CO2 u producenta ciepła, gdy konsument ciepła zostaje objęty EUETS
poniedziałek, 19 marca 2012 05:35

Jest teoretycznie możliwe, iż konsument ciepła nie objęty systemem handlu emisjami stanie się uczestnikiem EU ETS i vice versa. Skutki prawne takich zmian w zakresie alokacji uprawnień dla producenta ciepłą dostarczającego ciepło do ww. konsumenta zostały wyjaśnione we wskazówkach opublikowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Czy wymóg CCS-ready ma coś wspólnego z BAT
środa, 14 marca 2012 17:43


Jaka jest podstawa prawna obowiązywania wymogu CCS–ready skoro dyrektywa w sprawie CCS jeszcze nie została implementowana do prawa polskiego? Czy wymogi CCS-ready w takim razie obowiązują i jakie są skutki ich niedochowania. I wreszcie kwestia poruszona w tytule. Nie poruszamy się w próżni i pierwsze rozstrzygnięcia zapadają już w sądach. Nie są one korzystne dla tych, którzy chcieliby te wymogi ignorować.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 21

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.