Kancelaria Głowacki
Pozostało kilka dni na wdrożenie procedur EMIR
środa, 06 marca 2013 22:37

 

W Dzienniku Urzędowym UE Dz.U. L 52 z 23 lutego 2013 ukazały się Regulacyjne i Wykonawcze Standardy Techniczne Rozporządzenia EMIR (Rozporządzenia nr 148/2013 - 153/2013 z 19 grudnia 2012).

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Obowiązek obrotu na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu lub OTF – nowy element infrastruktury rynku emisji
poniedziałek, 07 stycznia 2013 05:07

 

MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation – rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych) po raz pierwszy wymaga by pewne kategorie instrumentów pochodnych podlegających centralnemu clearingowi oraz uznanych za dostatecznie płynne były wyłączone z handlu bilateralnego (tzw. OTC) i obowiązkowo skierowane do handlu na zorganizowanych platformach obrotu.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Wybrane tezy 2 Edycji Wytycznych ACER w sprawie REMIT
czwartek, 29 listopada 2012 10:25

 

Wewnętrzna dokumentacja i procedury określające definicje i odpowiedzialności w ramach organizacji (w szczególności wybór pomiędzy modelem scentralizowanym lub zdecentralizowanym, wewnętrznymi lub zewnętrznymi liniami raportowania, określenie sposobu wykorzystania zasobów ludzkich oraz IT) jak również sposoby identyfikacji oraz oszacowania konkretnych ryzyk niezgodności z wymaganiami regulacyjnymi REMIT z wysokim prawdopodobieństwem będzie w pierwszej kolejności przedmiotem weryfikacji przez odpowiednie organy w przypadku podejrzewanego wykorzystania informacji wewnętrznych lub zarzutu manipulacji na hurtowym rynku energii.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla biomasy, biopłynów i biopaliw na podstawie nowego rozporządzenia o monitorowaniu emisji
poniedziałek, 13 sierpnia 2012 05:19

 

Biopaliwa i biopłyny zachowają od 2013 r. zerowy wskaźnik emisji gazów cieplarnianych tylko jeżeli będą produkowane w sposób zrównoważony w rozumieniu dyrektywy 2009/28/WE.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Produkty biotechnologiczne preferowane kosztem bioenergii
sobota, 02 czerwca 2012 12:22

 

Kolejny regulacyjny zwrot? Czy inwestycje w elektrownie biomasowe są zagrożone?

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Wpływ obrotu towarowymi instrumentami pochodnymi na zarządzanie ryzykiem walutowym oraz zmienności stóp procentowych w kontekście konsekwencji przekroczenia progu clearingu rozporządzenia EMIR
sobota, 01 grudnia 2012 15:17

 

Warto mieć na uwadze, iż przekroczenie progu clearingu wiąże się nie tylko z obligatoryjnym clearingiem pozycji OTC ale także z obowiązkowym zabezpieczeniem i codzienną wyceną zawartych kontraktów wg rynku lub ewentualnie w niektórych przypadkach, wg przyjętego i zatwierdzonego modelu.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Dopuszczenie do składania ofert na aukcjach bez wymogu członkostwa w giełdzie lub uczestnictwa w rynku wtórnym
czwartek, 13 września 2012 19:48

 

Z nowelizacji Rozporządzenia o aukcjach uprawnień do emisji CO2 wynika, iż giełda EEX nie może uzależniać dopuszczenia do składania ofert na aukcjach uprawnień do emisji CO2 od wymogu członkostwa lub uczestnictwa w rynku wtórnym organizowanym przez EEX lub w jakiejkolwiek innej platformie handlu zarządzanej przez EEX lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Banking jednostek w europejskim, kalifornijskim oraz australijskim systemie handlu emisjami
poniedziałek, 06 sierpnia 2012 21:03

 

Banking jako obowiązującą regułę przyjmują kalifornijski i australijski system handlu emisjami, od drugiego okresu rozliczeniowego obowiązuje też w EU ETS.

Wyjątkiem jest wstępny okres programu australijskiego tzw. gdzie do 1 lipca 2015 r. będzie obowiązywać sztywna cena jednostek.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Status prawny produktów forward rozliczanych przez dostawę po zmianach MiFID II
sobota, 26 maja 2012 22:23

 

Produkty forward rozliczane przez dostawę w MiFID II są zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe. Teza taka znajduje potwierdzenie w niedawnym raporcie Komitetu ITRE (Przemysłu, Badań i Rozwoju) Parlamentu Europejskiego. Propozycje ITRE zmierzają jednak do wyraźnego wyłączenia takich kontraktów z kategorii instrumentów finansowych, pod warunkiem, iż są przeznaczone do celów handlowych oraz nie wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 21

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.