Kancelaria Głowacki
"Uczestnik rynku" w rozumieniu Rozporządzenia REMIT

 

Zawieranie transakcji na hurtowym rynku energii jest wystarczającą przesłanką aby być objętym kompleksowymi wymaganiami Rozporządzenia REMIT.

 

Zmieniony: poniedziałek, 10 marca 2014 00:15
Przeczytaj cały artykuł…
 
Wariant minimum
czwartek, 06 marca 2014 20:14

 

Jeżeli ktoś ma derywaty w portfelu i jest kontrahentem niefinansowym to wariantem minimum jeśli chodzi o raportowanie EMIR jest uzyskanie kodu LEI i statusu pośredniego uczestnika repozytorium np. PUR w KDPW_TR.

 

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Definicja "produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym" wg Rozporządzenia REMIT

 

Podmioty o statusie operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) również powinny wdrożyć procedury REMIT.

 

Zmieniony: piątek, 30 maja 2014 08:27
Przeczytaj cały artykuł…
 
Zbliża się termin uzgodnień portfolio na podstawie EMIR
wtorek, 25 lutego 2014 22:00

 

Dla stron, które zgodnie z EMIR zobowiązane są przeprowadzać uzgodnienia portfolio w cyklach rocznych, pierwsze uzgodnienie powinno być przeprowadzone w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Nr 149/2013 tj. do dnia 15 marca 2014 r.

 

Czytaj więcej...

 
Strategie wypełniania obowiązków EMIR – delegowanie raportowania derywatów
czwartek, 20 lutego 2014 10:33

 

Podstawowym wyborem dla uczestników rynku jest rozstrzygnięcie, czy uczestnik rynku zamierza raportować zawierane transakcje we własnym zakresie czy też delegować ich raportowanie swojemu kontrahentowi lub innemu usługodawcy.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Kiedy musi być przeprowadzona kompresja portfela kontraktów pochodnych wg EMIR
poniedziałek, 03 marca 2014 19:53

 

Jeżeli portfel ma kierunkowy charakter, można nie przeprowadzać jego kompresji. Nie zwalnia to jednak od posiadania odpowiedniej procedury kompresji.

 

Czytaj więcej...

 
Raportowanie EMIR przez KDPW_CCP
czwartek, 27 lutego 2014 21:06

 

W przypadku korzystania z usług clearingu kontraktów pochodnych przez KDPW _CCP istnieje możliwość delegowania raportowania tych derywatów do repozytorium handlowego działającego na podstawie Rozporządzenia EMIR. Jest to jednakże opcja (aby z niej skorzystać trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie dla KDPW_CCP).

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Dyrektywa IED - "zamienność" opcji derogacyjnych
sobota, 22 lutego 2014 13:51

 

Komisja Europejska opublikowała swoją decyzję w sprawie polskiego Przejściowego Planu Krajowego (PPK) zawierającą wykaz podmiotów objętych planem (Dyrektywa IED). Jednak w praktyce pojawia się pytanie, czy dany operator obiektu energetycznego spalania ujętego w PPK może się jeszcze teraz zreflektować i zdecydować, iż korzystniejsze dla niego będą inne opcje derogacyjne np. tzw. derogacja naturalna...

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) – pora na zmiany w zasadach wsparcia OZE z pieniędzy publicznych
wtorek, 18 czerwca 2013 10:08

 

Zmiany wprowadzane w projekcie przedmiotowego rozporządzenia to m.in. wymaganie, aby producenci energii odnawialnej podlegali standardowym warunkom przyłączania do sieci oraz ponoszenia opłat za niezblilansowanie, czyli rozliczenia różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 21

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.