Produkty energetyczne w obrocie hurtowym w kontekście regulacji rynku finansowego
piątek, 30 maja 2014 08:23

 

Wg MiFID II produkty energetyczne w obrocie hurtowym w rozumieniu REMIT będące przedmiotem obrotu na OTF, które muszą być rozliczane przez dostawę, nie stanowią instrumentów finansowych, co oznacza, iż nie podlegają tej dyrektywie, Rozporządzeniu EMIR  a także wymogom kapitałowym (pakiet CRD IV).

 

Warto zauważyć, iż definicja instrumentów finansowych w części zawartej w Sekcji C 6 Aneksu I do Dyrektywy MiFID została w MiFID II istotnie zmieniona w stosunku do tekstu MiFID I.

 

Zgodnie z MiFID II instrumentami finansowymi są m.in. kontrakty typu opcje, futures, swap i inne kontrakty pochodne, dla których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być rozliczane przez dostawę, pod warunkiem, że są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, MTF lub OTF.

 

Wyjątek stanowią produkty energetyczne w obrocie hurtowym zdefiniowane w REMIT będące przedmiotem obrotu na OTF, które muszą być rozliczane przez dostawę.

 

 

 

Reklamy

Szukaj

English version

English version of our articles
Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Sprawdź na www.emissions-euets.com

Copyright © 2009 - 2017 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.