Kancelaria Głowacki
Dyrektywa IED - "zamienność" opcji derogacyjnych
sobota, 22 lutego 2014 13:51

 

Komisja Europejska opublikowała swoją decyzję w sprawie polskiego Przejściowego Planu Krajowego (PPK) zawierającą wykaz podmiotów objętych planem (Dyrektywa IED). Jednak w praktyce pojawia się pytanie, czy dany operator obiektu energetycznego spalania ujętego w PPK może się jeszcze teraz zreflektować i zdecydować, iż korzystniejsze dla niego będą inne opcje derogacyjne np. tzw. derogacja naturalna...

 

 

 

Przy spełnieniu określonych warunków (np. złożenie oświadczeń w odpowiednich terminach) w określonych ramach czasowych derogacje IED są "zamienne".

 

Dyrektywa IED zawiera trzy specjalne mechanizmy derogacyjne:

 

1) Przejściowy Plan Krajowy,

 

2) derogację naturalną oraz

 

3) derogację ciepło sieciowe.

 

Warunki i terminy, na jakich dopuszczona jest wskazana "elastyczność", określone są pod ww. linkami.

 

 

 

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.