Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi weszło w życie 14 sierpnia 2015.

 

Rozporządzenie to, określane wg nomenklatury UE jako „Rozporządzenie CACM” (z ang. Regulation establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (Regulation on market coupling)), jest aktem przełomowym w wielu dziedzinach związanych z obrotem energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego (RDN) i Rynku Dnia Bieżącego (RDB).

 

Rozporządzenie harmonizuje zasady wyznaczania dostępnych zdolności przesyłowych pomiędzy obszarami rynkowymi na RDN i RDB, które dotychczas następowało najczęściej w oparciu o metodykę CNTC (Coordinated Net Transmission Capacity) oraz w ramach aukcji typu explicit.

 

Wg Rozporządzenia CACM wyznaczanie dostępnych zdolności przesyłowych ma się opierać o metodykę flow-based market coupling i aukcje typu implicit.

 

Rozporządzenie CACM ujednolica również zasady w zakresie redispatchingu i countertradingu, które wcześniej nie były zharmonizowane w UE.

 

Rozporządzenie CACM przewiduje wyznaczanie i cykliczną weryfikację obszarów rynkowych (bidding zones) w oparciu o analizę scenariuszową, uwzględniającą przede wszystkim bezpieczeństwo pracy systemu, gdzie granice państwowe nie stanowią bezwzględnej przesłanki determinującej.

 

Przed wydaniem Rozporządzania CACM obszary rynkowe w większości przypadków pokrywały się z granicami poszczególnych państw członkowskich UE, wyjątki obejmowały Szwecję, Danię i Włochy, które są podzielone na kilka obszarów rynkowych oraz Niemcy i Austrię, które przed Decyzją ACER Nr 06/2016 z 17 listopada 2016 r. stanowiły jeden obszar rynkowy).

 

Kolejne obszary gdzie Rozporządzenie CACM istotnie ingeruje w krajowe rynki energii elektrycznej to:

 

- implementacja zharmonizowanych cen minimalnych i maksymalnych na RDN i RDB wraz z dynamicznym mechanizmem dostosowawczym oraz


- uregulowanie statusu Nominowanych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO - Nominated Electricity Market Operator), których zadania obejmują alokację mocy przesyłowych oraz prowadzenie obrotu energią elektryczną na RDN i RDB.

 

 

 

 

 

   638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5

    Dokumentacja   

 

 

 

Rozporządzenie Komisji dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Rozporządzenie CACM)

 

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2017 zatwierdzająca Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce, o których mowa w art. 45 i 57 rozporządzenia CACM (Warunki MNA), PSE S.A.

 

Rynkowe Kodeksy Sieci na drodze do stworzenia paneuropejskiego rynku energii elektrycznej, Polski Komitet Energii Elektrycznej

 

Decision of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators No 06/2016 of 17 November 2016 on the electricity transmission system operators' proposal for the determination of the capacity calculation regions

 

Annexes to the CCR Decision of 17 November 2016

 

Krajowy rynek energii elektrycznej w warunkach funkcjonowania wielu wyznaczonych operatorów rynku energii (NEMO), Sebastian Krupiński, Kamil Smolira, Mariola Juszczuk, Józef Paska, CIRE

 

 

 

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB

    Linki    

 

 

 

Regulation establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management - CACM (Regulation on market coupling) 

Strona PSE S.A. dotycząca wdrożenia Rozporządzenia CACM