Counter trading oznacza wykorzystanie przez Operatora Systemu Przesyłowego ofert wytwórców z zastosowaniem swobodnych ofert bilansujących lub rozliczanych według ceny za generację wymuszoną, w celu usuwania występujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym ograniczeń sieciowych.