Re-dispatching oznacza zmianę przez Operatora Systemu Przesyłowego programów pracy jednostek wytwórczych w celu usuwania występujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym ograniczeń sieciowych.