CRR oznacza Rozporządzenie 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.