Kontrahentem niefinansowym "-" (poniżej progu clearingu) jest każdy kontrahent w rozumieniu regulacji EMIR, inny niż kontrahent finansowy.

 

Kontrahent niefinansowy "-" (poniżej progu clearingu) jest też często określany jako "NFC-".