Kontrahentem niefinansowym "+" (powyżej progu clearingu) jest Kontrahent w rozumieniu regulacji EMIR, którego otwarte pozycje przekroczą wartość progu clearingu czyli:
(a) 1 miliard EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów kredytowych OTC;
(b) 1 miliard EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów kapitałowych OTC;
(c) 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów opartych o stopę procentową OTC;
(d) 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów opartych o waluty;
(e) 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów towarowych I innych pochodnych niewymienionych w punktach (a) – (d).

Kontrahent niefinansowy "+" (powyżej progu clearingu) jest też często określany jako "NFC+".