Rozszerzony zakres Dyrektywy 2003/87/WE oraz rezygnacja z KPRU to istotne cechy znowelizowanego w III okresie rozliczeniowym systemu handlu emisjami. Oba parametry wymuszają jednak konieczność pilnego – jeszcze w 2009 r. – wdrożenia przepisów implementujących Dyrektywę do krajowego porządku prawnego.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Pierwszy etap implementacji zmienionej dyrektywy o handlu emisjami – uwarunkowan)Pierwszy etap implementacji zmienionej dyrektywy o handlu emisjami[Pierwszy etap implementacji zmienionej dyrektywy o handlu emisjami – uwarunkowania prawne krajowych zadań legislacyjnych na 2009 r.]202 kB