W analizach prowadzonych w krajach Unii Europejskiej istotny – i dotychczas nierozstrzygnięty definitywnie i jednolicie wątek – dotyczy zakwalifikowania uprawnień do emisji CO2 jako praw na dobrach niematerialnych albo jako instrument finansowy. Wątpliwości te występują także na gruncie polskiego systemu prawnego nawet w zakresie tak podstawowych kwestii, jak kwalifikacja, czy uprawnienia do emisji są prawem czy też po prostu towarem.