W odniesieniu do najnowszego ustawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, pakietu klimatycznego, systemu handlu emisjami oraz przydziałów uprawnień do emisji CO2 wiele kontrowersji budzi w ostatnim czasie kwestia równego traktowania przedsiębiorstw a nawet Państw Członkowskich.

Warto przyjrzeć się zatem, czy taka zasada obowiązuje również w zakresie alokacji uprawnień do emisji a jeżeli tak, to jak jest rozumiana.

Załączniki:
Pobierz plik (EUETS a zasada niedyskryminacji.pdf)EUETS a zasada niedyskryminacji.pdf[ ]152 kB