Terminy wydania przez Komisję Europejską implementujących aktów prawnych: (a) lista sektorów narażonych na „carbon leakage” – 31.12.2009 r., (b) rozporządzenie w sprawie aukcji – 30.06.2010 r., (c) publikacja danych o całkowitej ilości uprawnień dla całej Unii Europejskiej na rok 2013 – 30.06.2010 r., (d) publikacja danych o ostatecznych limitach rocznych emisji – 30.09.2010 r., (e) rozporządzenie w sprawie zharmonizowanych zasad alokacji uprawnień – 31.12.2010 r., (f) rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości i monitoringu – 31.12.2011 r., (g) rozporządzenie w sprawie weryfikacji emisji i akredytacji weryfikatorów – 31.12.2011 r.