W polskim tekście Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym publikację Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136) znaleźliśmy błąd w art. 5 ust. 5.

 

W powołanej jednostce występuje błędne powołanie na art. 4 decyzji, gdy tymczasem powinno być powołanie na ustęp (w tekście angielskim paragraph) 4. Błędne odesłanie oczywiście zmienia sens regulacji. W tekście angielskim zapis jest prawidłowy.

 


www.ochronaklimatu.com

Ten dokument może być używany, kopiowany i rozpowszechniany bez ograniczeń, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierać tę notę o prawach autorskich. This document may be freely used, copied and distributed on the condition, that each copy shall contain this copyright notice.