Rozpoczęły się publiczne konsultacje założeń do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego przyszłego systemu auctioningu uprawnień do emisji CO2 w trzecim i następnych okresach rozliczeniowych.


Upubliczniony dokument analizuje istniejące opcje dotyczące harmonogramu, częstotliwości i formuły przyszłych aukcji, wcześniejszej rejestracji uczestników, zabezpieczeń finansowych, warunków płatności i dostawy, poufności informacji oraz koniecznego monitoringu.

 

Proces konsultacji jest prowadzony przez firmę ICF International na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską.

 

Upubliczniony dokument pod tytułem: Technical Aspects of Emissions Allowances Auctions dostępny jest w Internecie na stronie www:

 

https://quickplace.icfconsulting.com/QuickPlace/eu-ets-auctions-consultation/Main.nsf/h_Toc/4df38292d748069d0525670800167212/?OpenDocument

 

Zainteresowanym uczestnikom procesu umożliwiono wypełnienie internetowego formularza zawierającego szczegółowe pytania w zakresie poszczególnych elementów systemu.

 

Przypomnijmy, iż wydanie przez Komisję Europejską rozporządzenia w sprawie aukcji, wg harmonogramu przewidzianego w znowelizowanej Dyrektywie 2003/87/EC, przewidziane jest najpóźniej do 30 czerwca 2010 r. (artykuł 10 pkt 4 Dyrektywy).

 

W upublicznionym dokumencie rozważane są zagadnienia fundamentalne dla systemu, jak w szczególności stopień centralizacji (decentralizacji) infrastruktury aukcji.

 

Dotychczas nie wpłynęły jeszcze żadne uwagi do przedłożonego dokumentu. Proces konsultacji będzie trwał przez dwa miesiące tj. do 3 sierpnia 2009 r.