Z raportów European Environmental Agency za lata 2005 – 2007 wynika, iż przewidziana art. 28 Dyrektywy 2003/87/WE instytucja grupowania instalacji (pool) nie była nadmiernie wykorzystywana w pierwszym okresie rozliczeniowym.

 

 

Artykuł 28 dyrektywy 2003/87/WE umożliwia operatorom instalacji, których efektem są emisje CO2, wspólne zarządzanie uprawnieniami do emisji w obu okresach rozliczeniowych.

 

Z raportów European Enviromental Agency za lata 2005 – 2007 wynika, iż w pierwszym okresie rozliczeniowym powstało w Unii Europejskiej 16 grup instalacji (wszystkie w 2005 r.).

 

Wnioski o utworzenie poolu wpłynęły w Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech oraz na Węgrzech. Mimo aż 160 wniosków zostało jednak utworzonych tylko 16 grup: 1 w Danii, 10 we Francji, dwie w Polsce i 3 w Portugalii.

 

W roku 2006 nie utworzono żadnego poolu. W grudniu 2007 r. wpłynął jeden wniosek o utworzenie poolu w Hiszpanii w sektorze produkcji szkła.

 

Odnośnie grup utworzonych w 2007 r. EEA podaje jednak sprzeczne informacje, bowiem z jednej strony stwierdza, iż w 2007 r. nie utworzono żadnego poolu a z drugiej podaje, iż jeden pool został utworzony w listopadzie 2007 r. w sektorze produkcji cementu i klinkieru.

 

Prawa krajowe w Finlandii, Holandii, Szwecji oraz na Słowacji nie zezwalają na utworzenie poolu.